Covid-19 Statement Tummers Food Processing Solutions

Door Covid 19 moeten we voorlopig werken onder bijzondere omstandigheden. Tummers Food Processing Solutions doet er als verantwoordelijk partner en werkgever alles aan om iedereen, zowel in- als extern, te beschermen tegen dit virus. We voorzien onze bezoekers en ons personeel daarom van beschermingsmiddelen en hanteren verschillende richtlijnen, om te voorkomen dat het virus zich via hen verder verspreidt.

Interne maatregelen

Onze interne maatregelen richten zich grotendeels op de dagelijkse gang van zaken op onze werkvloer. Zo hebben we door het hele gebouw looproutes aangegeven en borden geplaatst, die iedereen herinneren aan maatregelen als geen handen schudden en regelmatig handen wassen. Daarnaast verstrekken we desinfectiemiddel en mondkapjes en werkt ons kantoorpersoneel zoveel mogelijk vanuit huis. Ook vergaderen zij zoveel mogelijk digitaal, in plaats van fysiek. Omdat onze monteurs niet vanuit huis kunnen werken, houden zij nu een ploegenrooster aan. De ene helft van de groep start om 7.30u en werkt tot 16.30u, de andere helft start om 7.00u en werkt tot 17.00u. Beide groepen kunnen op deze manier gescheiden pauzeren, wat het aantal onderlinge contactmomenten beperkt.

Stafafdeling

Onze stafafdeling bedient niet alleen Tummers Food Processing Solutions, maar ook de rest van de Tummers Groep. In het stafgebouw gelden daarom extra maatregelen. Deze ruimte is gesloten voor bezoekers van andere afdelingen en externe partijen, tenzij zij van tevoren contact hebben opgenomen.

Externe maatregelen

Tummers levert ook in deze tijd graag de service die onze klanten mogen verwachten. Om fysieke contactmomenten zo laag mogelijk te houden, helpen wij hen waar mogelijk op afstand met videobellen en geven we gedetailleerde, servicegerichte instructies. Wanneer hulp of afstand niet mogelijk is en de lokale maatregelen het toestaan, komen onze medewerkers alsnog op locatie langs. Zij dragen in dat geval een mondkapje en desinfectiemiddel om niet alleen hun, maar ook de veiligheid van de klant te waarborgen. Daarnaast dragen ze een veiligheidshesje met het officiële Tummers logo, zodat de klant hen kan herkennen zonder dichtbij te komen. Het grootste gedeelte van ons kantoorpersoneel werkt vanuit thuis en is bereikbaar via telefoon of conference call.

Logistiek

Onze logistieke afdeling ontvangt dagelijks chauffeurs en levert zelf ook goederen bij klanten af. Daarom gelden ook in het magazijn extra maatregelen om besmettingsrisico’s te beperken. Deze afdeling beschikt over een ruimere voorraad ter beperking van de inloop en ontvangt -net als ons stafgebouw- geen onaangekondigd bezoek. De ingang van het pand is daarom voorzien van een noodbalie, waar bezoekers zich dienen te melden. Afzettingen voorkomen fysiek contact en markeringen geven de verplichte looproutes aan. Onze logistieke afdeling stelt alles in het werk voor een hygiënische en nette productoverdracht. De magazijnmedewerkers desinfecteren hun werkplek voortdurend en zetten geen handtekeningen, terwijl onze buitenchauffeurs een mondkapje dragen en zoveel mogelijk afstand bewaren.

Bezoekers

Ter minimalisering van contactmomenten vinden al onze ontmoetingen zoveel mogelijk digitaal plaats. Mocht een bezoek aan ons bedrijf toch noodzakelijk zijn, dan vragen we bezoekers rekening te houden met dezelfde maatregelen als wij treffen, wanneer we op bezoek gaan. We verstrekken daarom ook aan hen een flesje desinfectiemiddel, mondkapje en herkenbaar veiligheidshesje. Ondanks de beperkingen die Covid-19 met zich meebrengt, heeft iedereen baat bij een zo klein mogelijke impact van dit virus. Laten we er daarom samen voor zorgen dat we snel weer op een normale, maar vooral gezonde manier weer kunnen samenwerken!