Schillijn

Het proces

Onze schillijnen leveren een hoogwaardig eindproduct met minimaal schilverlies. De conditie van uw aardappelen, het benodigde eindproduct en de capaciteit bepalen de stappen in het proces. Wij verzorgen de optimale combinatie van apparatuur. Desgewenst vormen we de emissie terug tot heet water, wat toepasbaar is voor andere doeleinden. Dit levert u een duurzame, emissievrije schilinstallatie op.

 

Bekijk hier onze brochure over de schillijn

 

Stap 1: Aanvoer 

Na het wasproces komen de aardappelen in de schillijn terecht, waar ze via een weeghopper het schilvat worden ingevoerd. Een nauwkeurige controle van het vulgewicht bepaalt hierbij de optimale balans tussen schilrendement, capaciteit en stoomverbruik.

Stap 2: Stoomschillen

Tijdens het stoomproces wordt de schil van de aardappel losgemaakt. De Tummers stoomschiller is ontwikkeld voor optimaal rendement, minimaal onderhoud en een laag stoomverbruik. . Het gevulde stoomvat draait gedurende de stoomtijd op hoge snelheid rond, waardoor de aardappelen gelijkmatig met de stoom in aanraking komen en het water onder de schil opwarmt tot boven de 100⁰C. Wanneer het afblaassysteem een plotselinge drukval veroorzaakt, verandert het water in stoom en komt de aardappelschil los. De producten worden vervolgens via een afvoerschroef naar de volgende stap in het proces vervoerd.

Step 3: Droog ontvellen

Een borstelmachine verwijdert na het stoomproces de schillen van het product. Afhankelijk van het gewenste schilresultaat en de benodigde capaciteit installeren wij hiervoor een U-Brusher, of een innovatieve ZicZac-Brusher. De borstels in deze machines ontdoen de aardappelen van schillen, die vervolgens worden afgevoerd. Omdat aan het borstelproces geen water te pas komt, blijven de verwijderde schillen goed bruikbaar voor verdere verwerking tot bijvoorbeeld diervoeder.

Stap 4: Nawassen

Een nawasser verwijdert tot slot de laatste restjes schil en vrij zetmeel van het product. Het schuren van producten tegen elkaar en de trommelwand zorgen hierbij samen met water voor een perfect schoon eindproduct. Deze nawasser is leverbaar als trommelwasser, of als was-schroef. Het water wordt continu gefilterd en hergebruikt, om een minimaal verbruik te garanderen.